Obec Pěčnov
Pěčnov

Kemler kód

  Tabulka pro označování nebezpečných nákladů má rozměry 400x300mm.

V horní části tabulky je identifikační číslo nebezpečnosti KEMLER kód.
V dolní části je identifikační číslo látky UN kód.

Význam identifikačního čísla nebezpečnosti

2 - uvolňování plynů pod tlakem nebo chemickou reakcí
3 - vznětlivost par kapalin a plynů
4 - hořlavost tuhých látek
5 - oxidační účinky (podporuje hoření)
6 - jedovatost (toxicita)
7 - radioaktivita
8 - žíravost
9 - nebezpečí samovolné prudké reakce

Pokud je před kombinací čísel písmeno X, znamená to, že látka nesmí přijít do styku s vodou. Pak-li, že jsou číslice zdvojeny nebo ztrojeny, znamená to stupňování nebezpečí.

Příklady použití Kemler kódu

20 - dusivý plyn, nebo plyn bez vedlejšího rizika
22 - podchlazený zkapalněný plyn
223 - podchlazený zkapalněný plyn, hořlavý
30 - hořlavá kapalinaKemler kód
33 - lehce hořlavá kapalina (teplota vzplanutí pod 23 st.C)
X333 - samozápalná kapalina nebezpečně reagující s vodou