Obec Pěčnov
Pěčnov

Hasicí přístroje a hydranty

HASICÍ PŘÍSTROJE

Vodní - příklady označení: W10Hi, VBl, V6l, V9l

- vhodné pro hašení pevných organických látek (papír, dřevo, textil)
- použitelné pro hašení hořlavých kapalin rozpustných ve vodě (alkoholy, ketony, atd.)
- nesmí se používat na el. zařízení pod napětím, alkalické kovy a látky prudce reagující s vodou

Práškové - příklady označení: PG6Hi, PGKT, PG6lE, PG2lE, PG llE, PG4lEI

- vhodné k hašení el. zařízení pod napětím, tekutých plynů (propan-butan), tekutých hořlavin (barvy, ředidla, benzíny, oleje, tuky), knihoven, archivů, muzeí
- nesmí se použít k hašení látek jemně rozptýlitelných ve vzduchu (prachu, mouky atd.)

Pěnové - příklady označení: VP9

- vhodné pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, laky, oleje)
- použitelné pro hašení pevných organických látek
- nesmí se používat na el. zařízení pod napětím, alkalické kovy a látky prudce reagující s vodou

Hasicí přístroje CO2 - příklady označení: 55, 52

- vhodné pro hašení el. zařízení pod napětím, menšího množství hořlavých kapalin v potravinářském průmyslu
- nesmí se používat k hašení sypkých látek, alkalických kovů, atd.
- špatně hasí tuhé látky schopné tlení a vláknité materiály

HYDRANTY

Tabulky značení

tabulky značení

tabulky značení

Vysvětlení jednotlivých pojmů a označení

Materiál potrubí 
1-litina
2-ocel 
3-olovo 
4-azbestocement 
5-PVC 
6-polyetylen
7-sklolaminát
8,9-jiný materiál

Druh armatury
K-kohout
V-ventil
S-šoupátko
R-redukční ventil
H-hydrant
X-mezipásmový ozávěr
M-vodoměr
A-šachta

Jmenovitá světlost uzávěru nebo potrubí

DN 50 - značí se 05

DN 80 - značí se 08

DN100-900 - značí se 10-90

DN1000 - značí se 1+prázdný znak

DN1100-1800 - značí se 11-18

DN2000 - značí se 2+prázdný znak

Použití

Modrá barva: vodovodní armatury, šachty a ostatní zařízení rozvodů pitné vody
Červená barva: hydranty a uzávěry používané pro protipožární účely