Obec Pěčnov
Pěčnov

Diamant kód

Diamant kódSystém převzatý z USA, kde je také nejvíce používán. Slouží k označování obalu nebezpečných látek. Umožňuje jednoduchou orientaci o vlastnostech a nebezpečí látky.
Nedá se však použít pro přímou identifikaci nebezpečné látky. Tento čtverec je rozdělen na čtyři čtvercová pole, která se odlišují barvou a významem.

Modré pole označuje:

číslo míra nebezpečí poškození zdraví ochrana
4 Mimořádně nebezpečné ! Zabránit jakémukoliv kontaktu s parami nebo kapalinou bez speciálních ochranných prostředků.
3 Velmi nebezpečné ! Práce a pobyt v zamořeném území možný pouze v protichemickém ochranném obleku a s dýchacím přístrojem.
2 Nebezpečné ! Práce a pobyt v zamořeném území pouze s dýchacím přístrojem a v ochranném oděvu.
1 Málo nebezpečné ! Doporučeno použití dýchacího přístroje.
0 Bez nebezpečí ! žádná

Červené pole označuje:

číslo míra nebezpečí požáru
4 Extrémně lehce zápalný při všech teplotách.
3 Nebezpečí iniciace při normální teplotě.
2 Nebezpečí iniciace při ohřátí.
1 Nebezpečí iniciace při silném ohřátí.
0 Bez nebezpečí iniciace za normálních okolností.

Žluté pole označuje:

číslo míra samovolné reakce opatření
4 Velké nebezpečí výbuchu! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu. Při požáru evakuovat nebezpečnou oblast.
3 Nebezpečí výbuchu při působení horka, nebo při velkém otřesu. Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu.
2 Možnost prudké chemické reakce! Vytvořit vnější a nebezpečnou zónu, hasební zásah provádět pouze z bezpečné vzdálenosti.
1 Při silném zahřátí nestabilní! Nutnost přijetí bezpečnostních opatření.
0 Za normálních podmínek bez nebezpečí. žádné

Bílé pole označuje:

označení míra dalšího nebezpečí
prázdné pole K hašení lze použít vodu.
W Voda k hašení se nesmí použít, látka reaguje s vodou.
OXY Látka působí jako silné okysličovadlo.