úřední deska elektronická podatelna kontakty aktuální informace           [CNW:Counter]

obecní úřad

historie obce

současnost obce

kultura v obci

fotogalerie

kalendář akcí
a

 


Agendy Obecního úřadu Pěčnov

Pravidelně prováděné agendy:
- Pronajímá bytové a nebytové prostory
-
Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
-
Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
-
Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
-
Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
-
Vybírá poplatky za provoz systému komunálních odpadů
-
Vybírá poplatky ze psů
-
Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
-
Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
Další agendy v působnosti OÚ:
- Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
- Přijímá oznámení o shromáždění
- Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
- Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
- Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
- Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení vodovod nebo kanalizaci
- Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky
- Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
- Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
- Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
- Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
hlavní stranavytvořeno v roce 2008webmaster@pecnov.czVšechna práva vyhrazena !!!